نشست رؤساي دانشگاه هاي استان مركزي

2018_05_05/2558552.jpg 2018_05_05/5642008.jpg 2018_05_05/14454.jpg 2018_05_05/55266.jpg 2018_05_05/542312.jpg 2018_05_05/578212.jpg 2018_05_05/2541000.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری