بازديد رئيس صندوق رفاه دانشجويان كشور از خوابگاه الزهرا

2018_05_28/rfh1.jpg 2018_05_28/rfh2.jpg 2018_05_28/rfh3.jpg 2018_05_28/rfh4.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری