حضور مسئولين سازمان برنامه و بودجه كشور در دانشگاه و بازديد از پروژه هاي عمراني پروژه هاي عمراني دانشگاه

2018_06_01/IMG_3721.jpg 2018_06_01/IMG_3712.jpg 2018_06_01/IMG_3691.jpg 2018_06_01/IMG_3695.jpg 2018_06_01/IMG_3679.jpg 2018_06_01/IMG_3672.jpg 2018_06_01/IMG_3665.jpg 2018_06_01/IMG_3661.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری