برگزاری جلسه تقدیر از مدرسین غیر هیات علمی کلاسهای تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر

2018_06_19/Untitled-21455.jpg 2018_06_19/LDFJLJD.jpg 2018_06_19/MDKJKDJ.jpg 2018_06_19/KFKGV.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری