برگزاری نشست بررسی آلاینده های زیست محیطی با حضور رئیس دانشگاه اراک و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

2018_06_22/showimage1.jpg 2018_06_22/showimage2.jpg 2018_06_22/showimage3.jpg 2018_06_22/showimage4.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری