حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در اراک و افتتاح خط تولید صنعتی فریز درایر های دارویی و غذایی شرکت تکوین آزمایش پارسه

2018_08_10/IMG_4941.JPG 2018_08_10/IMG_4827.JPG 2018_08_10/IMG_4840.JPG 2018_08_10/IMG_4856.JPG 2018_08_10/IMG_4869.JPG 2018_08_10/IMG_4880.JPG 2018_08_10/IMG_4892.JPG 2018_08_10/IMG_4908.JPG 2018_08_10/IMG_4914.JPG 2018_08_10/IMG_4920.JPG
قبلی 1 2 بعدی
16 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری