مراسم افتتاح استخر دانشگاه

2014_04_20/DSC02887.gif 2014_04_20/DSC02884.gif 2014_04_20/DSC02874.gif 2014_04_20/DSC02864.gif 2014_04_20/DSC02846.gif 2014_04_20/DSC02844.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری