مراسم اولين سالگرد شهيد گمنام

2014_04_21/DSC02406.gif 2014_04_21/DSC02402.gif 2014_04_21/DSC02398.gif 2014_04_21/DSC02394.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری