نشست صميمانه رئيس دانشگاه با فعالين دانشجويي (تشكل ها، كانون هاي فرهنگي و هنري، انجمن هاي علمي)

2014_04_23/DSC02948.gif 2014_04_23/DSC03023.gif 2014_04_23/DSC03019.gif 2014_04_23/DSC03017.gif 2014_04_23/DSC02994.gif 2014_04_23/DSC02970.gif 2014_04_23/DSC02965.gif 2014_04_23/daneshn.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری