نشست صميمانه مهندس آصفري نماينده محترم مردم شريف اراك، ... در مجلس شوراي اسلامي با دانشگاهيان

2014_04_30/DSC03302.gif 2014_04_30/DSC03300.gif 2014_04_30/DSC03296.gif 2014_04_30/DSC03293.gif 2014_04_30/DSC03289.gif 2014_04_30/DSC03282.gif 2014_04_30/DSC03270.gif 2014_04_30/DSC03265.gif 2014_04_30/DSC03268.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری