مراسم گراميداشت روز معلم

2014_05_05/IMG_8262.gif 2014_05_05/IMG_8228.gif 2014_05_05/IMG_8220.gif 2014_05_05/IMG_8216.gif 2014_05_05/IMG_8214.gif 2014_05_05/IMG_8203.gif 2014_05_05/IMG_8196.gif 2014_05_05/IMG_8178.gif 2014_05_05/IMG_8172.gif 2014_05_05/IMG_8165.gif
قبلی 1 2 3 بعدی
22 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری