بازديد دكتر جعفري معاون اموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه از نحوه برگزاري امتحانات

2014_05_31/DSC03769.gif 2014_05_31/DSC03755.gif 2014_05_31/DSC03754.gif 2014_05_31/DSC03750.gif 2014_05_31/DSC03729.gif 2014_05_31/DSC03724.gif 2014_05_31/DSC03717.gif 2014_05_31/DSC03702.gif 2014_05_31/DSC03700.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری