بازديد مسئولين دانشگاه اراك از كارگاه هاي اشتغالزايي بنياد تعاون زندانيان

2014_06_16/1.gif 2014_06_16/DSC04203.jpg 2014_06_16/DSC04215.gif 2014_06_16/DSC04162.gif 2014_06_16/DSC04192.gif 2014_06_16/DSC04195.gif 2014_06_16/DSC04197.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری