مراسم معارفه دكتر ابراهيمي به عنوان معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

2014_06_22/DSC04376.gif 2014_06_22/DSC04377.gif 2014_06_22/DSC04354.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری