مراسم توديع و معارفه مسئول محترم دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه اراك

2014_06_25/DSC04547.gif 2014_06_25/DSC04551.gif 2014_06_25/DSC04560.gif 2014_06_25/DSC04567.gif 2014_06_25/DSC04569.gif 2014_06_25/DSC04542.gif 2014_06_25/DSC04500.gif 2014_06_25/DSC04534.gif 2014_06_25/DSC04447.gif 2014_06_25/DSC04471.gif
قبلی 1 2 بعدی
16 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری