دومين نشست هيات رئيسه با مديران دانشگاه

2014_06_30/DSC04626.gif 2014_06_30/DSC04634.gif 2014_06_30/DSC04639.gif 2014_06_30/DSC04604.gif 2014_06_30/DSC04609.gif 2014_06_30/DSC04619.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری