نشست مشترك مسئولين دانشگاه اراك با جهاد كشاورزي استان مركزي

2014_07_02/DSC04649.gif 2014_07_02/DSC04652.gif 2014_07_02/DSC04666.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری