تقدير استاندار مركزي از عضو هيات علمي دانشگاه اراك

دكتر مجتبي ذوالفقاري

2014_07_06/1.gif 2014_07_06/3.gif 2014_07_06/7.gif 2014_07_06/8.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری