نسشت خبري همايش منطقه اي پژوهش ماموريت گرا كليد تعامل صنعت و دانشگاه

2014_07_07/DSC04671.gif 2014_07_07/DSC04704.gif 2014_07_07/DSC04706.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری