دومين نشست مشترك مسئولين دانشگاه و مركز تحقيقات جهاد كشاورزي استان مركزي

2014_07_08/DSC04739.gif 2014_07_08/DSC04742.gif 2014_07_08/DSC04719.gif 2014_07_08/DSC04726.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری