برگزاري كارگاه معرفت افزايي ويژه اعضاي محترم هيات علمي

2014_08_16/DSC05202.gif 2014_08_16/DSC05204.gif 2014_08_16/DSC05206.gif 2014_08_16/DSC05208.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری