دومين نشست هيات رئيسه دانشگاه اراك و هيات رئيسه دانشگاه علوم پزشكي

2014_08_19/DSC05252.gif 2014_08_19/DSC05261.gif 2014_08_19/DSC05264.gif 2014_08_19/DSC05266.gif 2014_08_19/DSC05269.gif 2014_08_19/DSC05273.gif 2014_08_19/DSC05239.gif 2014_08_19/DSC05246.gif 2014_08_19/DSC05248.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری