مراسم روز كارمند93

2014_09_03/DSC05302.gif 2014_09_03/DSC05287.gif 2014_09_03/DSC05290.gif 2014_09_03/DSC05292.gif 2014_09_03/DSC05293.gif 2014_09_03/DSC05295.gif 2014_09_03/DSC05301.gif 2014_09_03/DSC05283.gif 2014_09_03/DSC05285.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری