نشست روساي دانشگاه هاي استان مركزي

2014_09_15/DSC_0242.gif 2014_09_15/DSC_0224.gif 2014_09_15/DSC_0232.gif 2014_09_15/DSC_0235.gif 2014_09_15/DSC_0237.gif 2014_09_15/DSC_0238.gif 2014_09_15/DSC_0240.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری