بازديد مديران و اساتيد دانشگاه اراك از تاسيسات تصفيه خانه سد كمال صالح

2014_09_22/DSC_0228.gif 2014_09_22/DSC_0231.gif 2014_09_22/DSC_0234.gif 2014_09_22/DSC_0236.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری