برگزاري همايش پژوهش ماموريت گرا، كليد تعامل صنعت و دانشگاه

2014_10_20/DSC05412.gif 2014_10_20/DSC05423.gif 2014_10_20/DSC_0060.gif 2014_10_09/DSC_0055ttt.gif 2014_10_08/DSC_0035.gif 2014_10_08/DSC_0040.gif 2014_10_08/DSC_0042.gif 2014_10_08/DSC_0043.gif 2014_10_08/DSC_0049.gif 2014_10_08/DSC_0026.gif
قبلی 1 2 بعدی
11 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری