مراسم اختتاميه همايش پژوهش ماموريت گرا،كليد تعامل صنعت و دانشگاه

2014_10_20/IMG_0028.gif 2014_10_20/IMG_0076.gif 2014_10_20/IMG_0074.gif 2014_10_09/IMG_0143.gif 2014_10_09/IMG_0146.gif 2014_10_09/IMG_0148.gif 2014_10_09/IMG_0152.gif 2014_10_09/IMG_0155.gif 2014_10_09/IMG_0128.gif 2014_10_09/IMG_0112.gif
قبلی 1 2 بعدی
19 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری