مراسم معارفه دكتر آذربخت بعنوان معاون جديد آموزشي و پژوهشي دانشكده فني و مهندسي

2014_10_12/IMG_0182.gif 2014_10_12/IMG_0192.gif 2014_10_12/IMG_0196.gif 2014_10_12/IMG_0199.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری