همايش ورزش صبحگاهي به مناسبت هفته تربيت بدني

2014_10_22/IMG_0576.gif 2014_10_22/IMG_0586.gif 2014_10_22/IMG_0597.gif 2014_10_22/IMG_0566.gif 2014_10_22/IMG_0542.gif 2014_10_22/IMG_0550.gif 2014_10_22/IMG_0555.gif 2014_10_22/IMG_0558.gif 2014_10_22/IMG_0538.gif 2014_10_22/IMG_0489.gif
قبلی 1 2 بعدی
19 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری