نشست صميمانه رياست دانشگاه با دانشجويان دكتري دانشكده علوم پايه

2014_10_28/IMG_0748.gif 2014_10_28/IMG_0749.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری