نشست اعضاي هيات علمي دانشگاه اراك با دكتر ستاري معاون علمي و فناوري رياست جمهوري

2014_11_10/IMG_1095.gif 2014_11_10/IMG_1213.gif 2014_11_10/IMG_1220.gif 2014_11_10/IMG_1225.gif 2014_11_10/IMG_1226.gif 2014_11_10/IMG_1228.gif 2014_11_10/IMG_1231.gif 2014_11_10/1415661929_IMG_1183.gif 2014_11_10/IMG_1189.gif 2014_11_10/IMG_1210.gif
قبلی 1 2 بعدی
20 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری