تجمع بزرگ دانشگاهيان عاشورايي

2014_11_11/DSC01269.gif 2014_11_11/DSC01230.gif 2014_11_11/DSC01232.gif 2014_11_11/DSC01234.gif 2014_11_11/DSC01235.gif 2014_11_11/DSC01259.gif 2014_11_11/DSC01200.gif 2014_11_11/DSC01204.gif 2014_11_11/DSC01218.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری