نشست خبري معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه با اصحاب رسانه - برگزاري هفته پژوهش استاني

2014_11_19/IMG_1275.gif 2014_11_19/IMG_1281.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری