مراسم افتتاح هشتمين نمايشگاه صنعت و معدن استان مركزي

2014_12_03/IMG_1515.gif 2014_12_03/IMG_1501.gif 2014_12_03/IMG_1508.gif 2014_12_03/IMG_1428.gif 2014_12_03/IMG_1486.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری