ارائه سمینار توسط دکتر میرزاخانی و دکتر مصطفوی اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی در هشتمین نمایشگاه صنعت و معدن

2014_12_05/IMG_1704.jpg 2014_12_05/IMG_1662.jpg 2014_12_05/IMG_1693.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری