مراسم تقدير از پژوهشگران برتز استان در دانشگاه اراك

2014_12_16/IMG_2651.gif 2014_12_16/IMG_2725.gif 2014_12_16/IMG_2730.gif 2014_12_16/IMG_2702.gif 2014_12_16/IMG_2714.gif 2014_12_16/IMG_2719.gif 2014_12_16/IMG_2687.gif 2014_12_16/IMG_2694.gif 2014_12_16/IMG_2685.gif 2014_12_16/IMG_2677.gif
قبلی 1 2 3 4 بعدی
37 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری