اطلاعیه دانشجویان - اطلاعیه عدم ارائه خدمات آموزشی از تاریخ 97/5/1لغایت 97/5/3

به استحضار مي‌رساند با توجه به جابجايي اداره كل آموزش و با عنايت به ساماندهي پرونده هاي آموزشي دانشجويان امكان ارائه خدمات آموزشي در روزهاي دوشنبه،سه شنبه و چهار شنبه 1 لغایت 3 مرداد1397 وجود ندارد.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری