اطلاعیه دانشجویان - اطلاعيه -زمان و مكان ثبت نام دانشجويان جديدالورود مقطع کاردانی و کارشناسی سال تحصيلي 97-98

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری