اطلاعیه دانشجویان - راهنمای دانشجویان ورودی جدید دانشگاه اراک

جهت دریافت فایل کتابچه راهنمای دانشجویان ورودی جدید اینجا کلیک نمایید.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری