دفتر ریاست دانشگاه

 fa en

saeed sobhani nejad

boss office

ali gholamalian

secretary

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری