روابط عمومی

معاونت آموزشي برگزار مي كند:

كارگاه توانمندي سازي ويژه اعضاء هيات علمي

1- برنامه ريزي براي تدريس مورخ 12/6/1392 از ساعت 14 الي 18

2-سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مورخ 13/6/1392 از ساعت 14 الي 18

مكان برگزاري : اتاق سمينار دانشكده فني و مهندسي

.

نخستين شماره فصلنامه پژوهش هاي ادبي -قراني دانشگاه اراك منتشر گرديد.

دانشكده فني و مهندسي

دانشكده علوم پايه

دانشكده علوم انساني

كتابخانه و مركز اسناد دانشكده فني و مهندسي

مزرعه دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

صفحه قبل 1 ... 47 48 49 50 51 صفحه بعد
508 مطلب

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

.

.

کانال تلگرام رسمی دانشگاه اراک