انتصاب دكتر حسن خليلي به عنوان رئيس مركز آموزش عالي محلات

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اراك؛ جناب آقاي دكتر منصور غلامي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري طي حكمي جناب آقاي دكتر حسن خليلي را به عنوان رئيس مركز آموزش عالي محلات منصوب نمودند. متن حكم به شرح زير است:

"احترما با عنايت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالي، به موجب اين حكم به عنوان رئيس مركز آموزش عالي محلات منصوب مي شويد.

اميد است با توكل به خداوند سبحان، ماموريت و وظايف محوله را بر پايه قوانين، سياست ها و برنامه هاي مصوب دولت تدبير و اميد و برنامه هاي ارايه شده به مجلس محترم شوراي اسلامي به انجام رسانيد. بايسته است با پيروي از آموزه هاي اسلامي مباني علمي، راهبردهاي دولت تدبير و اميد و جلب همكاري دانشگاهيان و صاحب نظران، نقشي شايسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوري ايفا نماييد."

بدينوسيله روابط عمومي دانشگاه اراك، انتصاب ايشان به عنوان رئيس مركز آموزش عالي محلات را تبريك عرض نموده و برايشان آرزوي موفقيت و توفيق روز افزون دارد.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری