انتصاب دكتر محسن باقري به سمت مدير كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اراك؛ دكتر محسن باقري عضو هيأت علمي گروه علوم تربيتي و روانشناسي به مدت 2 سال به سمت مدير كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه اراك منصوب گرديد.

روابط عمومي دانشگاه اراك اين انتصاب را به ايشان تبريك عرض نموده و از زحمات و فعاليتها و اقدامات جناب آقاي دكتر عبدالله متولي مدير پيشين كتابخانه مركزي تشكر و تقدير مي نمايد.

لينك متن انتصاب دكتر محسن باقري

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری