انعقاد تفاهم نامه همكاري دانشگاه اراك با انجمن تحقيق و توسعه استان مركزي

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اراك؛ دوشنبه 11 دي ماه تفاهم نامه همكاري مشترك بين دانشگاه اراك و انجمن تحقيق و توسعه استان مركزي به منظور بررسي تعاملات آموزشي و پژوهشي با حضور رياست دانشگاه و اعضاي انجمن هاي تحقيق و توسعه به امضاء رسيد.

و در همان روز جلسه اي مشترك بين مركز آموزش هاي تخصصي و آزاد دانشگاه اراك و كارگروه آموزش و ترويج روابط نظام فني و اجرايي شوراي فني استان مركزي به منظور تعامل همكاري در برگزاري دوره هاي آموزشي در دانشگاه اراك برگزار شد.

 

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری