انعقاد تفاهم نامه همكاري دانشگاه اراك با شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اراك؛ تفاهم نامه همكاري علمي، پژوهشي و فناوري، بين دانشگاه اراك به نمايندگي جناب آقاي دكتر فضلعلي، معاون پژوهشي و فنآوري و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با هدف دسترسي و بكارگيري دانش فني و فناوري روزآمد در اجراي طرح هاي پژوهشي، مطالعاتي، توسعه اي، كاربردي، مشاوره اي و آموزشي در موضوعات مرتبط با نيازهاي شركت به منظور دستيابي به دانش مربوطه و فناوري هاي مورد نياز شركت منعقد گرديد.

اين تفاهم نامه در راستاي ايجاد طرح هاي تحقيقاتي و توسعه فناوري مورد نياز و همچنين ايجاد زمينه هاي مناسب جهت بكارگيري از توانمنديها و خدمات از قبيل تجهيزات پژوهشي، و برگزاري نشستها، دوره ها و كارگاه هاي آموزشي حسب اعلام نياز طرفين ،حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي با موضوعات مرتبط با فعاليت هاي شركت، تاسيس دفتر ارتباطي شركت در دانشگاه و برگزاري نشستهاي علمي مشترك، انتقال تجربيات و نيازهاي شركت به دانشگاه و بالعكس و تبادل افكار و اطلاعات اجرا مي شود.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری