برگزاري مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر گروههاي آموزشي

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اراك؛ مراسم تقدير از پژوهشگران و فناوران برتر گروه هاي آموزشي دانشگاه اراك در سالن علم الهدي دانشكده فني و مهندسي روز دوشنبه 11 ديماه برگزار شد.

در اين مراسم دكتر حميدي، رياست دانشگاه با اشاره به اغتشاشات اخير عنوان نمود: تخريب اموال عمومي باعث تاسف است و اعتراضات صورت گرفته به دليل مشكلات اقتصادي و اشتغال قابل تأمل است.

ايشان در ادامه افزود: معاونت آموزشي وزارت علوم  نسبت به افزايش كيفيت آموزشي و كيفيت تدريس در حوزه آموزش در مباحث نظري، كارگاهي و آزمايشگاهي تاكيد وي‍ژه اي دارد.

ايشان در ادامه افزودند: از ديگر مباحث مهمي كه وزارت علوم بر آن تاكيد دارد اجراي برنامه هاي ارائه شده به مجلس شوراي اسلامي براي سوق دادن پايان نامه هاي دانشجويي در دوره هاي تحصيلات تكميلي به سمت حل مسائل و مشكلات جامعه مي باشد. ايشان در ادامه بيان نمود درصدي از پايان نامه هاي دانشجويان و اساتيد بايد به صورت كاربردي در جهت حل مسائل و مشكلات جامعه باشد.

در پايان دكتر حميدي اظهار داشت اگر اعتبارات حوزه پژ‍وهش تامين نشود تحقيقات در دانشگاه ها با مشكلات جدي روبرو خواهد شد.

در ادامه دكتر فضلعلي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه، گزارشي از فعاليت هاي حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه اراك  ارائه نمودند. ايشان تصريح نمود: دانشگاه اراك در بين دانشگاه هاي كشور از لحاظ كمي و كيفي نسبت به سال هاي اخير افت نداشته است.

سخنران ديگر مراسم دكتر ابراهيم صالحي عمران، رئيس دانشگاه فني و حرفه اي كشور، به ارائه راه كارهايي در مورد راه هاي رسيدن به دانشگاه نسل سوم پرداختند.

ايشان در مورد ايجاد آموزش عالي بيان نمودند: ايجاد آموزش عالي در ايران ريشه ي تاريخي دارد. ايشان افزودند: عدم هماهنگي آموزش عالي با بازار كار و اشتغال يكي از مشكلات و دغدغه هاي اصلي حوزه صنعت و دانشگاه است.

در پايان مراسم از پ‍‍ژوهشگران و فناوران برتر گروه هاي آموزشي توسط هيأت رئيسه دانشگاه قدرداني گرديد.

 

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری