برگزاري نشست هم انديشي هيأت رئيسه دانشگاه با اعضاي هيأت علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اراك؛ نشست هم انديشي هيأت رئيسه دانشگاه با اعضاي هيأت علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني مورخ 7 اسفندماه 1396 با حضور هيأت رئيسه دانشگاه و اعضاي هيأت علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار گرديد.

در ابتداي اين نشست دكتر حميدي رياست محترم دانشگاه هدف از برگزاري اين نشست ها را افزايش بهره وري عملكرد دانشگاه عنوان نمودند. ايشان درادامه به برخي از  الويت هاي عمومي و تخصصي وزارت علوم از جمله ايجاد فضاي امن و آزادي آكادميك، ايجاد ارتقاء كيفي دانشگاه ها، اهميت اثربخش بودن دانشگاه ها در معضلات اجتماعي و ارتباط صنعت و جامعه اشاره نمودند.

وي افزود در ارتباط با اثربخشي دانشگاه ها در بخش صنعت و كشاورزي فعاليت هاي خوبي انجام شده است اما انتظار مي رود اين فعاليت ها در ارتباط با مسائل مبتلا به جامعه باشند.

رياست محترم دانشگاه اراك افزود: ضعف در سيستم آموزش عالي قابل انكار نيست اما نقش فرد به فرد اعضاي هيأت علمي نيز در اين خصوص نيز مورد تاكيد و بررسي است.

ايشان بيان نمودند: ‌ماهيانه جلسات مشتركي با صنايع استان داريم و در اين جلسات تلاش شده است اثربخشي دانشگاه در سطح جامعه بيشتر شود. ايشان افزايش كيفيت در حوزه فرهنگي را مسئوليت خطير حوزه علوم انساني برشمردند و بيان نمودند: دانشگاه اراك در سال هاي اخير رتبه ي بالايي درجذب اعتبارات كسب نموده است. وي افزود:‌ دانشگاه اراک در سال 95 حدود 23 ميليارد تومان بودجه عمراني جذب نموده است. در مبحث بودجه جاري در سال 95 با 25 درصد رشد جذب اعتبار، دانشگاه اراك در بين 5 دانشگاه برتر كشور قرار گرفت.

در ادامه مسئول نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه بيان نمودند: انتظار از حوزه علوم انساني زياد است. وی افزود: تسخير قلوب دانشجويان بر تسخير عقول آن ها مقدم است و انتظار مي رود دانشكده علوم انساني به عنوان موتور محرك دانشگاه با استفاده از راهكارهاي جدید بتواند نقش خود را در پيشرفت دانشگاه ايفا نمايد.

دکتر موسوی پور رياست دانشكده ادبيات و علوم انساني بيان نمودند: بايد نگاه به علوم انساني در دانشگاه و جامعه اصلاح شود.

ايشان افزودند: توقع و سطح انتظار از علوم انساني بسيار بالا است و تا زماني كه روح و انديشه جامعه اصلاح نگردد توسعه و پيشرفت صنعتي و علمي معنا پيدا نمي كند.

اصلاح آيين نامه ترفيعات و هيأت مميزه

افزايش ايجاد انگيزه و روحيه و اميد در سطح دانشگاه

جذب دانشجويان خارجي

تجهيز كتابخانه تخصصي گروه ها

ايجاد دفتر ارتباط علوم انساني با جامعه

از جمله مباحث مطرح شده توسط اساتيد دانشكده علوم انساني دراين نشست بود.

در پايان جلسه دكتر فضلعلي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه به ظرفيت بالاي علوم انساني در برگزاري كرسي هاي نظريه پردازی، آزاد انديشي و نقد و مناظره تاكيد نموده و توضيحاتی در ارتباط با فعاليت هاي كتابخانه مركزي دانشگاه و انتشارات حوزه پژوهش ارائه نمودند.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

.

.

کانال تلگرام رسمی دانشگاه اراک