سمینار انرژی خورشیدي و چالش هاي پیش رو

سمینار انرژی خورشیدي و چالش هاي پیش رو

این سمینار به همت انجمن علمی برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک، روز چهار شنبه مورخ 8/10/1395 برگزار شد. این دانشگاه میزبان جمع کثیري از فعالین صنعت برق استان مرکزي بود. این رویداد علمی با همکاري سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور، انجمن مهندسین برق و الکترونیک استان مرکزي و سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

در این مراسم مهندس علی اکبر بصیري مدیر دفتر تحقیقات و مطالعات شبکه شرکت توزیع نیروي برق استان گزارشی در خصوص وضعیت تولید برق از انرژي خورشیدي در استان مرکزي ارائه نمود. سخنران ویژه این سمینار جناب آقای دکتر شمس کلاهی در دو زمان 45 دقیقه اي به ارائه مطالب پیرامون چالش ها و چشم انداز هاي موجود در زمینه انرژي خورشیدي پرداختند.

در انتهاي برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری