طرح فراخوان ثبت نام كاركنان دانشگاه اراك جهت اشتراك رايگان نشريات

طرح فراخوان ثبت نام كاركنان دانشگاه اراك جهت اشتراك رايگان نشريات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت ترويج فرهنگ مطالعه و افزايش دانش عمومي و جلوگيري از خمير شدن نشريات از ابتداي 1394 طرحي با عنوان "خريد مجلات برگشتي" ارائه نمود كه با استقبال گسترده نشريات در سراسر كشور مواجه شد. اين وزارتخانه ضمن خريد شماره هاي اخير مجلات، اين نشريات را به مراكز عمومي و فرهنگي شامل كتابخانه ها، پايانه هاي مسافربري و...اهدا نموده است.

به حول و قوه الهي اين طرح با هدف افزايش سرانه مطالعه كاركنان كتابخانه دانشگاه و با پيشنهاد سركار خانم خرسندي از كاركنان كتابخانه دانشگاه و با پيگيري روابط عمومي به همكاران اطلاع رساني شد. همكاران محترم دانشگاه تا تاريخ 20/10/95 فرصت ثبت مشخصات پرسنلي جهت ثبت نام و دريافت نشريه رايگان را دارند.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری