كسب مقام دوم تيم كاراته دختران دانشگاه اراك در مسابقات ورزشي منطقه 4 كشور

تيم كاراته دختران دانشگاه اراك در مسابقات ورزشي منطقه چهار موفق به كسب مقام شد.

افراد ذيل موفق به كسب مقام در مسابقات دانشجويان منطقه چهار كشور شدند.

مقام اول کومیته توسط خانم ها ریحانه فتحی و مریم جهانبانی

مقام اول کاتا انفرادی توسط خانم سمانه حسین آبادی در رنده رنگی

مقام دوم  کومیته توسط خانم ها هانیه گودرزی و محدثه معصومی نژاد

مقام سوم کاتا انفرادی توسط خانم مائده هاشمی در رنده قهوه ای _مشکی

مقام سوم کاتا تیمی توسط خانم ها هانیه گودرزی ، مائده هاشمی ، محدثه معصومی نژاد

كسب مقام دوم تيم كاراته دختران دانشگاه اراك

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری